Lesarius

Skills: Karakterji
Client: Center za zunanjo ureditev

Izdelava koncepta za 3D karakter v obogateni resničnosti

Karakter Lesarius je dobrodušen in pozitiven virtualni lik. Njegov namen je pripovedovanje zgodb o drevesih in širjenje znanja vseh obdelovalcev lesa.

Izdelala sem ga za podjetje Center za zunanjo ureditev in je znanilec projekta Lesarius, 7-čutni izkustveni muzej drevesno lesarske biometrije. Karakter bo v muzeju nagovarjal predvsem mlajšo populacijo in jim preko inovativnega orodja AR tehnologije predstavil raziskovano vsebino.

Po načrtu, ki ga predstavim spodaj, se bo izdelal in animiral 3D model. Končan 3D model bo stranka uporabljala v aplikaciji z obogateno resničnostjo (ang. Augmented Reality – AR).