Koncept za 3D karakterje Vezalka.si

Skills: Karakterji
Client: Javni holding Ljubljana in Agencija Vodik

Izdelava karakterjev za projekt Vezalka.si

Karakterje Vezalkarje (Vojka, Urbi, Holdi, Cofi in Hubert) sem izdelala za namen okoljevarstvenega projekta Javnega holdinga Ljubljana. Narejeni so v 2D tehniki kot predloga za 3D like.

Vezalkarji nas nagovarjajo, da v okolju puščamo odgovorne in zelene stopinje. Vsak lik predstavlja eno od podjetij Javnega holdinga Ljubljana ter otroke usmerja v odgovorna dejanja:

  • Karakter salonarka Holdi (storitve JHL) skrbi za prijazne medsebojne odnose ter povezanost. 
  • Kul starstaska Urbi (LPP) zagovarja prednosti javnega prevoza. 
  • Navihana gumijasta Vojka (VO-KA) nas poziva, da skrbno ravnamo z naravnimi viri vode. 
  • Copatek Cofi (Energetika) pojasnjuje, zakaj ne smemo tratiti toplotne energije po nepotrebnem.
  • Buler Hubert (Snaga) razlaga, da niso vse stvari za v smeti, saj jih lahko koristno uporabimo tudi drugače.


Za idejno zasnovo je poskrbela Agencija Vodik, 3D like je izdelal in animiral Mitja Bandel, za video pa je poskrbel Marko Cafnik z ekipo.

Karakterji Vezalkarji domujejo v Minicity-ju (BTC Ljubljana): https://www.minicity.si/si/otrosko-mesto/tematski-koticki/vezalkarji