Koncept za 3D karakterje Vezalka.si

Skills: Karakterji

Izdelava karakterjev za projekt Vezalka.si

Karakterji Vezalke (Vojka, Urbi, Holdi, Cofi in Hubert) so bili izdelani za namen okoljevarstvenega projekta ter vključujejo podjetja LPP, Snago, Vodovod-kanalizacijo, Energetiko Ljubljana in Javni holding Ljubljana. Projekt si je bilo možno zaenkrat ogledati na letošnjem sejmu Narava-zdravje na Gospodarskem razstavišču Lljubljana.

Karakterje sem izdelala v 2D tehniki kot predlogo za 3D like in animacijo.