Narodni heroji in zvezde

Skills: Oblikovanje
Client: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta in ZRC SAZU

Podoba in oblikovanje publikacij mednarodne konference Narodni heroji in zvezde

Oblikovanje podobe, grafični prelom publikacij, oblikovanje plakatov in priprava za tisk

O konferenci

Mednarodna interdisciplinarna konferenca, posvečena izjemnim posameznicam in posameznikom, ki so pomembno prispevali k oblikovanju nacionalne identitete in ki so Slovenijo in druge srednjeevropske dežele postavili na svetovni zemljevid. Pomembni možje in pomembne žene so znali razbirati duh časa in mu prisluhniti. Z jasnovidnostjo, delavnostjo, požrtvovalnostjo in vztrajnostjo so odpirali nova obzorja in vodili množice.

Konferenca torej opozarja na generativni potencial posa- meznikov in posameznic pri oblikovanju skupnosti, pri čemer etnološka spoznanja nadgrajuje z ugotovitvami drugih ved, na primer antropologije, zgodovinopisja, literarnih ved, slovenistike, germanistike, sociologije kulture, religiologije, psihologije itd.